Beyaz Yaka Suçları Analizi

Bankacılık ve finans sektörleri veya Ar-Ge projeleri yürütün teknoloji kuruluşları gibi suistimale nispeten daha açık olan kuruluşlarda beyaz yaka tabir edilen üst düzey personelin yetkilerini kötüye kullanarak, rüşvet alma, zimmete para geçirme, ticari casusluk, verileri manipüle etme, vb. durumların tespit edilmesi ve kanıtlarıyla ortaya konulması, adli bilişim çözümleriyle mümkündür.

Beyaz yaka suçları tespit etmek ve önlemek için etkili sistemlere ihtiyaç duyulur. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için işlem izleme ve büyük veri analizi çok önemlidir; ancak şüpheli faaliyetleri tespit etmek ya da büyük veriyi iyi analiz edebilmek çoğu zaman büyük resmi görmek için yeterli olmaz.

Basit bir usulsüzlük gibi görünen bir olayın ardında çok daha büyük organize bir suç zinciri olabilir. Kurum genelinde çalışanlar tarafından üretilen verilerin ve çalışanlar arasındaki iletişimin derinlemesine irdelenmesi ve gözetim altında tutulması beyaz yaka suçlarını tespit etme, inceleme ve en önemlisi engellemede hayati önem arz etmektedir.

Etkin şekilde yapılan beyaz yaka suç analiziyle, kurumunuz bünyesindeki insan kaynaklı verilerdeki risk göstergelerinin tanımlanması ve bu verilerin sınıflandırılması ile kritik gerçeklere ulaşılması mümkündür. Bunun dışında dolandırıcılık, rüşvet, yolsuzluk vb. beyaz yaka suçlarını proaktif olarak en aza indirilmesi ve bu riski minimumda tutan kurumsal bir kültürün kurumunuz bünyesinde oluşturması ve hepsinden önemlisi bu tür suçlardan dolayı kurumunuzun göreceği maddi ve manevi zararların engellenmesi mümkündür.

EMT Elektronik 30 yılı aşkın tecrübesi ve uzman kadrosuyla beyaz yaka suçları analizi konusunda kurumunuzun iş akışı doğrultusunda insan kaynaklı verileri toplayabilecek, bunları optimum verimlilikle analiz edebilecek ve karmaşık ve erişimi zor veri kaynaklarına ulaşılmasını sağlayabilecek adli bilişim çözümlerini en uygun Performans/fiyat oranıyla hizmetinize sunar. Böylece kurumunuz bünyesindeki çalışanlar, araçlar, konumlar ve olaylar arasındaki ilişkilendirmeyi doğru şekilde yapabilir, aradaki iletişim kalıplarını ve diğer gizli bağlantıları keşfedebilirsiniz.