TR | EN

NUIX

 
NUIX

Faaliyet Alanları

Adli Veri İnceleme, Veri Karşılaştırma, Eşleştirme, Analiz, Takip ve Kurumsal Güvenlik Çözümleri

Firma Hakkında

Nuix Pty Ltd, indeksleme, arama, analiz etme ve yapısal olmayan verilerden bilgiyi ayıklamak için bir yazılım platformu üreten bir Avustralya teknoloji şirketidir. Dijital araştırma, siber güvenlik, e-Discovery, bilgi yönetişimi, e-posta inceleme gibi uygulamaları içerir. Şirket, Sydney'de (Avustralya) ve Conshohocken, Herndon, San Francisco ve New York'ta (Amerika Birleşik Devletleri) ve Cork (İrlanda) Londra (Birleşik Krallık). ofisleri bulunmaktadır; 
Ürünler

 
Nuix - Workstation

Nuix - Workstation

Nuix Investigator Workstation ile veriler üzerinde arama, hızlı ve verimli bir şekilde tüm veriler arasında inceleme yapılmasını sağlar. Araştırmacıya, hipotezlerini test etme ve kanıtları takip ederek şüpheliler ile bilgi arasındaki bağlantıları kurulmasını sağlar.
 
Büyük ve Karmaşık Veri Kaynaklarını Hız ve Hassasiyetle İncelemek
 
Dijital araştırmalar genellikle birden fazla bilgisayar, mobil cihazlar ve çeşitli dijital depolama ortamları gibi çok sayıda aygıtın yanı sıra erişilmesi zor kurumsal veri formatları ve depolama sistemleri içerir.
 
Nuix'in gelişmiş, coğrafi konum, dosya türü veya boyutundan bağımsız olarak tüm veri kümelerini bir araya getiren  kritik kanıtlarını incelemek, işlemek, analiz etmek ve ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, Nuix’in E-Discovery yazılımı, e-posta adresleri ve telefon, sosyal güvenlik ve kredi kartı numaraları gibi temel istihbarat öğelerini otomatik olarak tanımlayabilir.
 
Hız ve Verimlilik
Birden fazla kaynaktan ve benzersiz veri hızlarıyla benzersiz hızda analiz edin.
 
Birden fazla veri  araştırması arasında bağlantıları ortaya çıkarmak için isimler, şirketler, ve kişisel bilgiler gibi öğeleri otomatik olarak ayıklayın ve çapraz referans ile ilişkilendirin.
 
Derin İnceleme Yetenekleri
 
 
 
 
 

Nuix - Adaptive Security

Nuix - Adaptive Security

Nuix Adaptive Security güvenlik olaylarının önlenmesi, tespit edilmesi, yanıtlanması, iyileştirilmesi ve saldırganların yanıltılması için geliştirilmiş, bütünleşik bir uç nokta savunma çözümüdür. Kurumsal çaptaki tüm aktiviteleri kesintisiz olarak izlemek ve kaydetmek üzere akıllı bir uç nokta (agent) ajanından yararlanan Nuix Adaptive Security, kurumunuzu nitelikli saldırganlardan ve sürekli değişen tehdit ortamlarından korur.  
Nuix Adaptive Security kurumunuzu farklı açılardan korumak, izlediği her şeyden öğrenmek ve gelecekteki güvenlik olaylarını önleyecek tespitleri yapmak üzere geliştirilmiştir. Sunulan önleme fonksiyonları ile sahte dinleme servisleri kurarak iç ve dış,  saldırılarının henüz keşif safhasında tanıyabilirsiniz.  Böylelikle saldırı taktiklerini öngörebilir, karşılaşacağınız riski en aza indirgeyebilir, saldırganların kurumunuzu hedeflemesini güçleştirebilirsiniz.  
 
Nuix  Adaptive  Security sunduğu end point çözümüyle güvenliğe ilişkin iş akışlarını düzenler.  Bir siber saldırı sürerken, akışta geri-bildirim döngüsünü kapatarak, güvenlik olaylarının tespitini ve önlenmeye yönelik aksiyon alımını hızlandırır, böylelikle karşılaşılacak riski en aza indirger.
 
Digital Behavior Recorder; Temel dijital davranışların kesintisiz olarak izlenmesi ve kaydedilmesi
 
Detection; Gerçek zamanlı, çok katmanlı tehdit saptaması ve mantık motoru
 
Protection; Kurumsal bazda akıllı koruma, tehditlerin önlenmesi
 
Response & Investigatio; Otomatik yanıt verme, veri koruması ve analizi
 
Remediation; İyileştirme ve doğrulama mekanizmaları 
 
SUNDUĞU TEMEL FAYDALAR
 
Dijital gerçekler
 
Nuix Adaptive Security çözümünün Sayısal Davranış Kayıt (Digital Behaviour Recorder) özelliği hayati öneme sahip dijital olguları doğrudan çekirdek üzerinden izler. Esnek yapıdaki ayarları ile; belirli bir zaman dilimi için belirlenen uç noktalar üzerinde (ya da tümünde), aşağıdaki bilgilerden hepsini ya da bazılarını saklamanıza imkan verir:
 
DİĞERLERİNİN GÖREMEDİĞİNİ GÖRMEK
 
Her şey görselleştirme-doğru görselleştirme- ile başlar. Nuix Adaptive  Security’nin sisteme yük oluşturmayan ajanı, uç noktanın işletim sistemi çekirdeği ya da kullanıcı düzeyinde hareket eder. Uç noktadaki aktivitenin görselleştirilmesini sağlamak üzere belleği, hatta üretici firmanın yazılımını inceler. 
Nuix Adaptive Security, aktiviteyi doğrudan çekirdek üzerinden kesintisiz olarak izlediğinden, uç noktadaki verinin en ham formuna erişmenize imkan verir. Bu da sistemin derinlerinde gizlenen ya da işletim sistemi tarafından üstü örtülen, diğer ajanların göremeyeceği tehditlerin saptanmasını mümkün kılar.
 
GÜVENLİK KULLANICILARI TARAFINDAN & GÜVENLİK KULLANICILARI İÇİN TASARLANMIŞTIR
 
En mükemmel güvenlik yazılımları sadece yazılım geliştiriciler tarafından inşa edilemez. Nuix  Adaptive Security ekibinin üyeleri; sahada edindikleri uygulama bilgisini ürün mimarisine aktarmış, uzun yıllar boyunca güvenlik operasyon merkezlerinde kullandıkları güvenlik yazılımlarından öğrendiklerini, verimlik, hız, ölçeklenebilirlik ve fonksiyonaliteye ilişkin deneyimlerini paylaşmışlardır. 

Nuix - Analytics

Nuix - Analytics

Nuix Analytics & Intelligence, hemen tüm veri kaynaklarından ya da dosya tiplerinden veri çıkarmaya ve bunlarla etkileşim kurmaya olanak sağlayan güçlü bir veri analiz platformudur. Nuix Analytics & Intelligence, dijital araştırmaların yürütülmesi, iç tehditlerin saptanması, karmaşık veri analiz projelerinin çözümlenmesi gibi güvenlik ve hukuku ilgilendiren durumlardan, gözden kaçırılan ya da fark edilmeyen aktivitelere uzanan geniş yelpazede bilgi sunar.
 
Nuix Analytics & Intelligence veriyi, İngilizce kısaltması POLE olarak adlandırılan dört boyutta-kişiler, objeler, lokasyonlar ve olaylar - analiz ederek, araştırmaları ve veri analizini basitleştirmek üzere dijital kanıtları çoğaltır.
 
POLE, bu dört boyut arasındaki bağlantıyı göstermek üzere verileri otomatik olarak ilişkilendirir ve grafiksel olarak görüntülenmesini sağlar. Böylece, her seviyedeki uzmanın, gelişmiş becerilere ihtiyaç duymaksızın, verilerindeki gizli kalmış ilişkileri derinlemesine görüp, incelemesine imkan verir.  
 
Paralel veri işleme için patentli Nuix Engine'i kullanan Nuix Analytics & Intelligence, ister birkaç dosya ister petabyte büyüklüğündeki veriler olsun, hepsini benzersiz hızla toplayıp, işleyebilir. Lokal ve bulut depolardaki kullanıcı ve sistem dosyaları, e-postalar, sanal makineler, veritabanları, mobil imajların yanı sıra yüzlerce sistem ve dosya tipi desteği ile Nuix Analytics & Intelligence araştırma ve veri analizi projelerinizin eksiksiz biçimde tamamlanmasını sağlar. 
 
 
Soruşturma ve veri analizi projelerinizde, analiz komut dosyalarını kullanarak ileri düzeyde uyarlama yapabilir, akıllı katmanları ile ihtiyacınıza en uygun aktivite tipine odaklanabilirsiniz. Ayrıca, kendi komut dosyalarınızı hazırlayabilir, var olan dosyaları özelleştirebilir ya da çözüm setlerimizi kullanarak bunların getirdiği uzmanlıktan yararlanabilirsiniz. Uzmanların titizlikle tasarladığı ve komut dosyası haline getirdiği çözüm setlerine, kullanım durumuna yönelik müdahaleler ve her bir senaryoya ilişkin bilgi de taşınıyor. 
 
Veriyi filtreleyip kritere uygun sonuçları aşağıdaki gibi göstermek de mümkün oluyor:
 
İç tehditler
 
 
BENZERSİZ DOSYA DESTEĞİ
Veri analizi sınırlı sayıda dosya formatını ve kanıt kaynağını destekliyorsa, bu güvenlik soruşturmanızın eksik kaldığını gösterir. 
Nuix Analytics & Intelligence, 600'den fazla kaynaktan ve MIME tiplerinden gelen, hatta rakip ürünler tarafından göz ardı edilen karmaşık verileri de analiz eder.
 
E-posta ve E-dokümanlar
 
İncele
Çeşitli
 
İç Faktörler, ister kasıtlı ister kaza sonucu, günümüz kurumlarında yaşanan veri kayıplarının yarısından fazlasının sorumlusudur. 
Kullanılan uyarı işaretleri ve taktikler, tehdidin nereden kaynaklandığından bağımsız olarak genelde birbirine benzer.  
 
Nuix Analytics & Intelligence, kötü niyetli aktiviteleri ortaya çıkarmak üzere belirli eylem ve bağlantılara bakarak iç tehditlere yönelik derinlemesine bilgi sağlar. Çözüm paketi, Nuix tarafından bir araya getirilen iç tehdit uzmanları ile sistem mimarlarından oluşan dünya çapında bir ekip tarafından tasarlanmıştır. Çözüm, iç tehdide yönelik araştırmanızı tamamlayabilmeniz için dosyaları, mesajları ve diğer iletişim kaynaklarını incelemenize imkanı verir.
 
 

Nuix - Lab Solutions

Nuix - Lab Solutions

Araştırma yazılımı, birden fazla araştırmacının ve konu uzmanının aynı anda güvenli uzaktan erişim ile ilgili bir araştırmayı gözden geçirip işbirliği yapmasına ve bulgularınız hakkında kapsamlı raporlar üretmesine olanak tanır.
 
Dijital kanıtların değerlendirilmesinde geleneksel metotlarla ilerlemek artık mümkün değil. Büyük veri hem çok büyük, hem çok hızlı, hem de işlenmesi geleneksel adli araçlarla çok zor. Geleneksel yöntemler sonuç alınmasını yavaşlatırken, vakaların da birikmesine yol açar.
Nuix teknolojileri büyük veriye ilişkin üç temel zorluğun -hız, veri hacmi ve veri çeşitliliği - giderilmesi için tasarlanmış olup, bunları aşağıda belirtilen özelliklerin yardımıyla gerçekleştirir;
 
 
 
Nuix Investigator Lab soruşturma laboratuvar çözümlerimizin temelinde yer alır. Büyük hacimli ya da genişleme eğilimde olan, çeşitli nitelikte ve karmaşık yapıda dijital kanıtlarla uğraşan lokal ya da küçük çaplı bölgesel adli soruşturma laboratuarları ile özel bir soruşturma laboratuvarı kurmak ya da bunu yenilemek isteyen kurumlar için ideal bir çözümdür. 
 
Nuix Investigator Lab ile;
 
 
Nuix Investigator Lab + Nuix Web Review & Analytics
 
Nuix Web Review & Analytics ile birleştirilen Nuix Investigator Lab, coğrafi olarak farklı noktalardaki kaynaklarla araştırma yürüten veya departman ve ekipleri arasında daha fazla işbirliği geliştirmek isteyen kurumlar için ideal bir çözümdür. 
 
Bu teknolojiler, soruşturma kurumlarının kanıt silolarını analiz edebilmesine yardımcı olurken, kanıtların en hızlı biçimde datanın daha iyi kullanılmasına imkan verir. 
 
*Teknik Olmayan incelemeciler İçin Kolay Erişim
*Nuix Web Review, sanal sunucu ve bulut bilgi işlem ortamları için tasarlanmıştır.
 
Gelişmiş Arama ve Filtreleme Seçenekleri
İlgilendiğiniz anahtar terimleri tanımlamak için verilerinizi kesin, bulanık, yakınlık ve düzenli ifade aramalarıyla istediğiniz gibi arayın. Dosya türünü, ten tonunu, medya özelliklerini, kelime listelerini, gelişmiş filtrelerle verileri hızlı bir şekilde belirleyin.
 
Güçlü Görselleştirmeler
Trendleri hızlı bir şekilde tanımlayabilmeniz, ilgilendiğiniz bilgileri belirleyebilmeniz ve spesifikasyonları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmeniz için dilimleyin, zarları düzenleyin ve görselleştirin. Ayrı tarayıcı pencerelerinde eşzamanlı olarak birden fazla görselleştirme çalıştırabilirsiniz; tüm sonuçlar, verilerinizi daha derinlemesine kazarken dinamik olarak güncellenir.
 
Verileri  görselleştirin; böylece bilgileri hızlı bir şekilde tespit edebilir, ilgilendiğiniz bilgileri bulabilir ve ayrıntılara göre ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ayrı tarayıcı pencerelerinde eşzamanlı olarak birden fazla görselleştirme çalıştırabilirsiniz; tüm sonuçlar, verilerinizi daha derinlemesine incelerken  dinamik olarak güncellenir.
 
Nuix Investigator Lab + Elasticsearch
 
Elasticsearch'in Nuix Investigator Laboratuarı ile birlikte uygulanması; kolluk kuvvetlerinin ve devlet kurumlarının kanıt işleme, soruşturma ve istihbarat becerilerini güçlendiren,  araştırmaya yönelik “büyük laboratuarı” oluşturmalarına imkan sağlar.  
 
Nuix Investigator Lab ile hem mevcut hem de gelecekteki büyük veri sorunlarınızı çözecek nitelikte ölçeklenebilir bir dijital adli çözüme yatırım yapmış olursunuz. 
 
Bu çözüm; çok sayıda dijital kanıt ve destekleyici dijital materyal içeren, birden fazla bölge veya ülkeye yayılan, şimdiki ve geçmişteki olaylar arasında çapraz inceleme ve ilişkilendirme gerektiren araştırmalar için ideal bir çözümdür.
 
 
 

Tüm Hakları Saklıdır: 2018
Web Tasarım