KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmış ve verilen 6 aylık sürenin dolmasıyla 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve uymaları gereken esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu durumda Kanunda belirtilen “kişisel verileri” işleyen tüm ilgili kurum ve kuruluşların bu kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere süreçlerini düzenlemesi ve sorumluluklarını belirlemesi gerekmektedir.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından oluşturulacak olan “Veri Sorumluları Sicili” ne kaydolmak zorundadır.

Veri güvenliğini sağlamakla yükümlü bu kurumlar,

  • Erişim Yetkilerinin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması
  • İstihbarat Servisinden Alınan Veri ile Logların Birleştirilip Analiz Edilmesi
  • Kullanıcı Aktivitelerinin 7/24 İzlenmesi
  • Güçlü Parola Özetlerinin Oluşturulması
  • Dönemsel Penetrasyon Testleri   ile veri güvenliğini sağlamak durumundadır.

Cezai yaptırımları olan bu uygulamalarda veri sınıflandırması ve veri imha konusunda çözümler sunan firmamız Danışmanlık kapsamında da Hukuki boyutları ve uyumlandırma süreçlerinde de uzman iş birlikleri ile hizmet vermektedir.

KVKK ile ilgili çıkan Kanun ve yönetmelikleri ve gelişmeleri takip edebileceğiniz resmi site www.kvkk.gov.tr’dir.

Özellikle kurum içinden kaynaklanabilecek, son derece hassas olan ve kuruluşların ticari hayatını kritik ölçüde etkileyebilecek kişisel verilerin çalınması veya manipüle edilmesine karşı EMT Elektronik olarak sunduğumuz adli bilişim çözümleriyle yapılacak denetimler sayesinde veri güvenliğini optimum seviyede sürdürmek mümkündür. KVKK ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.