Elektronik Keşif (E-Discovery)

Dünyadaki ve Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarının, dokümantasyon sistemlerinde elektronik ortama geçişi tamamlaması yeni ihtiyaçları ve beklentileri de doğurmuştur. Mekânsal ve zamansal bir kısıtlama gerektirmeyen elektronik kaynakların yönetimini kolaylaştıran Elektronik Keşif (e-discovery) ile veri kurtarma, toplama, inceleme ve değerlendirme yapılması mümkündür.

Adli bilişim alanı özelinde Elektronik Keşif ise delilleri ortaya çıkarma, koruma; olay yeri müdahalesi ve güvenliği hakkında olası dijital delilleri toplama ve incelemeyi mümkün kılar.

Elektronik keşif (e-Discovery), bir hukuk davasında veya soruşturmada elektronik ortamda kaydedilmiş bilgilerin belirlenmesi, toplanması ve ortaya çıkarılması işlemidir. Bu veriler içerisine, e-postalar, belgeler, sunumlar, veri tabanları, sesli mesajlar, ses ve video dosyaları, sosyal medya ve web sitelerini dahil etmek mümkündür.

E-keşif teknolojisi ve işleyişi, dinamik bir yapıya sahip olan verilerin çokluğundan ve içerdikleri zaman, dosya sahibi-alıcı bilgileri, dosya özellikleri gibi meta verilerinden dolayı genellikle karmaşıktır.
Orijinal içeriğin ve elektronik olarak saklanan bilgilerin meta verilerinin korunması da devam eden dava sürecinde delillerin güvenliği açısından gereklidir. Verilerin tespit edilip, toplanma, ayıklanma ve endeksleme işlemlerinden sonra potansiyel olarak ilgili belgeler (hem elektronik hem de basılı materyaller dahil) değiştirilemez, silinemez veya başka bir şekilde imha edilemez şekilde bir veri tabanına yerleştirilir. Bu noktada, açık olmayan ilgili belgeleri ve e-postaları ayıklamak veya ayrıştırmak için veriler analiz edilir ve güvenli bir ortamda muhafaza edilir.

Üretim için, bazen ilgili belgeler TIFF veya PDF gibi statik bir formata dönüştürülür, bu da alakasız bilgilerin redaksiyonunu mümkün kılar. Bilgisayar destekli gözden geçirmenin kullanımı, tahmine dayalı kodlama ve e-keşif’in diğer analitik yazılımları, avukatlar tarafından incelenecek belgelerin sayısını azaltır ve öncelik sıralamasına koyar. Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Tüm bunların yanında e-keşif’in asıl ve öncelikli amacı, dava açmak için gerekli sayıdaki kanıtı üretmektir.

Özetle Elektronik keşif (E-Discovery); sunucu, veri tabanı, e-mail sunucusu, vb. dijital olarak depolanabilen ve adli kanıt olarak kullanılabilecek verileri toplama, tanımlama ve raporlama çözümüdür.

Kurumlar çok büyük miktarda dijital veri depoladığı için istenen verilere erişmek, bunun dışında verilerin içerdiği meta dataları (zaman damgası, alıcı bilgisi, vs.) korumak karmaşık ve zor bir işlemdir.

Emt Elektronik olarak sunduğumuz Elektronik Keşif çözümleriyle aranan veriye hızlıca ulaşmak, verileri düzgün şekilde gruplamak ve meta data bilgilerini muhafaza ederek güvenle saklamak mümkündür. Elektronik keşif çözümleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.