Fikri Mülkiyet ve Veri İhlali Tespiti

Fikri mülkiyet özellikle ar-ge alanında faaliyet gösteren kurumlar başta olmak üzere, kurumların var olmasını sağlayan en değerli hazinedir. Fikri mülkiyetini iyi koruyamayan kurumlar için maddi – manevi büyük zarar görmek ve hatta yok olmak kaçınılmazdır.

Her geçen gün gelişen teknolojiyle beraber kurumların sahip oldukları fikri mülkiyetlerin ihlale uğrama riski de giderek artmaktadır. Siber saldırılar, rakip firmaların ihlal girişimleri, mutsuz çalışanlar veya rakip firmalara casusluk yapan çalışanlar gibi iç tehditler ve daha birçok farklı risk faktörü, fikri mülkiyet güvenliğini her an tehdit etmektedir.

Gün geçtikçe globalleşen iş dünyası, kurumları sürekli özel ve tüzel kişilerle iletişim halinde olmaya itmektedir. Kurumsal iletişiminde büyük bölümü internet üzerinden e-posta, tele konferans, vb. metodlarla gerçekleşmektedir. Bu durum da kurumları (fikri mülkiyete sahip projelerini korumalı ortamlarda saklayanlarda dahil) siber saldırılara ve yukarıda belirtilen diğer tehditlere karşı daha savunmasız bir hale getirmektedir.

Kişisel verilerin korunmasında olduğu gibi fikri mülkiyete sahip ürünlere veya teknolojilere ait verilerin çalınması veya manipüle edilmesi tehditlerine karşı, adli bilişim çözümleriyle yürütülecek iç denetim uygulamalarıyla hassas verilerin optimum düzeyde korunması mümkündür.

Kurumunuzun sahip olduğu fikri mülkiyetleri korumanın birinci adımı, bu tip projelerinizi nerede sakladığınızın ve bu kısımlara kimlerin erişebildiğini yönetmektir. İkinci olarak ise fikri mülkiyet hırsızlığını işaret eden, erişimi olmayan kişilerin bu tip verilere erişmeye çalışması, bu tip verilerin izinsiz şekilde yazdırılmaya çalışılması veya e-posta yoluyla sızdırılmaya çalışılması gibi güçlü ip uçlarını anlayıp ona göre harekete geçmektir.  Bütün bunlar ise uygun adli bilişim çözümlerini kurumunuz bünyesinde konumlandırıp efektif şekilde kullanabilmek ile mümkün olabilir.

EMT Elektronik, 30 yılı aşkın tecrübesiyle kurumunuza en uygun çözümleri ve eğitimleri sunarak fikri mülkiyet haklarınızı korumanız konusunda her zaman yanınızda olmaktan mutluluk duyar.