Görüntü İnceleme

Fotoğraflar veya videolar üzerinde görüntüdeki bazı bozulmaları düzelterek görüntüyü iyileştirme, inceleme ve elde edilen sonuçları raporlamayı içerir. Özellikle videolardaki en büyük sorun CCTV veya body cam tarzı cihazlardan gelen görüntülerin oynatılabilir formatlarda olmamasıdır. Bu tip görüntülerin oynatılabilir bir hale getirilebilmesi kritik önem taşımaktadır. Bunun dışında görüntü de manipülasyon tespiti de yine bu kategori altında yapılmaktadır.

İlgili Yazılımlar