Suistimal Tespiti ve İncelemeleri

Siber güvenlik çözümlerinin çoğu olayları önlemeye yönelik çözümler olmalarına karşın tüm önlemlere rağmen bir güvenlik ihlali olduğu zaman, özellikle kurum içerisindeki çalışanlardan kaynaklı bir ihlal ise bunu tespit etmekte çoğu zaman yetersiz kalırlar.

Hem özel sektör hem de kamuda, kurum içi bir suistimal söz konusu olduğunda, olayın faillerini tespit etmek ve suistimali nasıl gerçekleştiğini kanıtlarıyla ortaya koymak için adli bilişim çözümlerinden faydalanmak büyük bir gerekliliktir.