Veri İnceleme

Bilgisayar, diz üstü bilgisayar, sabit sürücüler, harici depolama birimleri, vb. donanımlar için yapılan incelemeler bu kategori altında toplanır. Bu tip donanımlarda işletim sisteminin göremediği kısımlardaki veriler de dahil olmak üzere, tüm veriler binary seviyesinde elde edilip yeniden anlamlandırılarak incelemeye hazır hale getirilir.

İlgili Yazılımlar